24 & 25 AUGUSTUS 2019

Kunstroute Stramproy

Na de succesvolle doorstart van de Stramproyer kunstroute in de zomer van 2017 is besloten om het evenement structureel voort te zetten in de vorm van een stichting. De Dorpsraad Stramproy heeft met succes het stokje weten over te dragen aan een kersvers bestuur dat ondersteund zal worden door meerdere leden van de voormalige werkgroep. De voorbereidingen voor de volgende kunstroute in 2019 zijn inmiddels in volle gang.

Hoofddoel

Het hoofddoel van de Stichting ‘Mooi Rooj’ is het organiseren van een regelmatig terugkerende kunstroute in Stramproy met werk van een kunstwaardig niveau. De stichting hoopt een blijvende positieve impuls te geven aan Stramproy door langs de weg van kunst de verbinding te bevorderen tussen inwoners onderling en bezoekers van Stramproy.

Plannen Stichting Mooi Rooj

De Stramproyer kunstroute was in 2017 met ca. 1500 bezoekers een groot succes. Het concept van de route waarbij een zeer diverse groep kunstenaars hun kunst etaleert in mooie tuinen van dorpsbewoners houdt stand in de volgende editie. Het plan is om de route in principe elk 2 jaar te laten plaatsvinden, steeds in het laatste weekend van augustus.

Tipje van de sluier

De kunstroute in 2019 zal ongeveer 7 km zijn. Deze zal waarschijnlijk vooral met de fiets afgelegd worden, maar aangezien de kunstroute een heel weekend duurt, is de route ook in etappes te bewandelen. De route zal verder weer omkleed worden met bijzondere extra’s om de route aantrekkelijk te maken voor een brede doelgroep, jong en oud, en om zoveel mogelijk omwonenden actief te betrekken. De plannen zijn nog volop in de maak maar zeker is dat er het hele weekend veel te beleven zal zijn op het Kerkplein met kunstenaars in actie, er weer vers gebakken versnaperingen zijn bij de Nijsmolen en een bijzonder kunstwerk gecreëerd zal worden in co-creatie.