. KUNSTROUTE STRAMPROY . MOOI ROOJ .
24 & 25 AUGUSTUS 2024

Privacy Policy

De stichting Mooi Rooj hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Mooi Rooj houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als stichting Mooi Rooj zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contact gegevens

Stichting Mooi Rooj
De Boberden 4
6039 RW Stramproy
mooirooj@gmail.com

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemende kunstenaars aan de Kunstroute Stramproy

Persoonsgegevens van deelnemende kunstenaars worden door de stichting Mooi Rooj verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de stichting Mooi Rooj de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door de stichting Mooi Rooj opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemende tuinbezitters aan de Kunstroute Stramproy.

Persoonsgegevens van deelnemende tuinbezitters worden door de stichting Mooi Rooj verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de stichting Mooi Rooj de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door de stichting Mooi Rooj opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: